พิษของโควิชที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร

พิษของโควิชที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลกระทบต่อโรงเรียนประกาศปิดทำการจนถึงวันที่ 4 มกราคมปี 64

         มีรายงานข่าวมาจากโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงโรงเรียนที่จังหวัดอื่นๆที่ตรวจพบว่ามีการระบาดของไวรัสโคโรน่าได้มีการออกหนังสือส่งถึงผู้ปกครองของเด็กนักเรียนว่าโรงเรียนจะมีการหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนาโดยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนั้นได้เริ่มให้นักเรียนหยุดเรียนตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม  ปี พ.ศ.2563   และจะเปิดให้บริการในการเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางโรงเรียนนั้นหยุดยาวไปจนถึงวันที่ 4 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2564 เลยในขณะที่บางโรงเรียนก็หยุดประมาณ 3-4 วันเพื่อรอดูสถานการณ์หรือบางโรงเรียนก็หยุดจนถึงช่วงปีใหม่เพื่อรอดูสถานการณ์เช่นเดียวกัน

          อย่างไรก็ตามนี่คือผลกระทบจากการที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะมีการระบาดเยอะมากอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยประสบมาก่อนโดยการระบาดเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรสาครและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเนื่องไปยังจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมหรือแม้จังหวัดกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสระบุรีซึ่งห่างไกลจากจังหวัดสมุทรสาครก็ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยสาเหตุของการติดเชื้อนั้นพบว่าผู้คนที่ติดชีวิตส่วนใหญ่ได้มีการเดินทางเข้าไปในจังหวัดสมุทรสาครและได้รับเชื้อมาจากการที่ไปซื้อสินค้าที่ตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร

          อย่างไรก็ตามในครั้งแรกนั้นมีการคาดการณ์กันว่าแหล่งที่มีการกระจายเชื้อไวรัสโคโรนานั้นมาจากตลาดกลางบางกุ้งแต่หลังจากที่มีการสำรวจผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าบางกลุ่มไม่ได้เดินทางไปที่ตลาดบางกุ้งแต่อย่างใดเพียงแค่เดินทางเข้าไปจังหวัดสมุทรสาครและไปเดินที่ตลาดอื่นก็ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเช่นเดียวกันดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เพื่อจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการกระจายเชื้อไวรัส

           ดังนั้นสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันนี้ทั้งด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงจำเป็นต้องมีการประกาศล็อคดาวน์จังหวัดห้ามคนเดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสามารถเคลียร์สถานการณ์การระบาดของไวรัสได้  แต่ถึงแม้จะมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคนเข้าออกในจังหวัดสมุทรสาครแล้วแต่คนส่วนใหญ่ได้มีการติดเชื้อไวรัสและเดินทางออกมานอกจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสถานการณ์ในจังหวัดอื่น

         ในตอนนี้จึงถือว่าค่อนข้างเสี่ยงมากทำให้ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนจึงจำเป็นต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นหลักเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นแหล่งที่มีเด็กนักเรียนแน่นมากดังนั้นถ้าหากมีนักเรียนคนไหนติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเดินทางไปยังโรงเรียนจะทำให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าเลวร้ายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปิดทำการให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์การระบาดและให้โรงเรียนได้มีการจัดการทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียนค่อยเปิดให้บริการเหมือนเดิม

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.    หาเงินจากหวยหุ้น